• www.kontakt.se

GALLERI 1

GALLERI2

Välkommen till entec

Här hittar du många intressanta modeller - allt i rätt skala och utseende!
Vår specialité är svenska strömavtagare och kontaktledningsdetaljer som stolpar och bryggor,
men även fordon och många typiska detaljer som inte får saknas på en svensk mj-anläggning!