{"usps":{"sv":[{"text":"","icon":"fa fw fa-check"},{"icon":"fa fw fa-check"},{"text":"www.kontakt.se","icon":"fa fw fa-phone"}],"nb":[{"text":"Sikker betaling med kort","icon":"fa fw fa-credit-card"},{"text":"Send oss en e-post!","icon":"fa fw fa-envelope"}],"en":[{"text":"Secure payment by card","icon":"fa fw fa-credit-card"},{"text":"E-mail us, we reply swiftly!","icon":"fa fw fa-envelope"}]}}

GALLERI 1

GALLERI2

Välkommen till entec

Här hittar du många intressanta modeller - allt i rätt skala och utseende!
Vår specialité är svenska strömavtagare och kontaktledningsdetaljer som stolpar och bryggor,
men även fordon och många typiska detaljer som inte får saknas på en svensk mj-anläggning!